شماره تلفن02532930808
آدرس ایمیلmrzanboordar@gmail.com
فروشگاه عسل آقای زنبوردار
No products in the cart.

درباره آقای زنبوردار

یکی از مزایای رقابتی عسل آقای زنبوردار ارگانیک بودن آن است. به این معنا که در فرایند تولید عسل آقای زنبوردار  به دلیل استفاده از کندوهای کف باز از هیچگونه آفت کش و مکمل شیمیایی و آنتی بیوتیک استفاده نشده و برخلاف عسل های دیگر موجود در بازار، هیچ نوع ماده ای برای عمل آوری سریعتر عسل به زنبور خورانده نمی شود.
یکی دیگر از مواردی که در ارگانیک بودن عسل آقای زنبوردار نقش مهمی دارد محل نگهداری و استقرار زنبورستان می باشد: استقرار زنبورستان گیو در کوهستان های بکر و دست نخورده، عاری از هر گونه سرب و فلزات معلق در هوا و به دور از مزارع سمپاشی شده گواه این مهم است که عسل تولیدی “آقای زنبوردار” کاملا ارگانیک بوده و فاقد هر نوع مکمل و سم می باشد.