فروشگاه عسل آقای زنبوردار
No products in the cart.

اتاق خبر آقای زنبوردار

اتاق خبر آقای زنبوردار

یکی از مزایای رقابتی عسل آقای زنبوردار ارگانیک بودن آن است. به این معنا که در فرایند تولید عسل آقای زنبوردار  به دلیل استفاده از کندوهای کف باز از هیچگونه آفت کش و مکمل شیمیایی و آنتی بیوتیک استفاده نشده و برخلاف عسل های دیگر موجود در بازار، هیچ نوع ماده ای برای عمل آوری سریعتر عسل به زنبور خورانده نمی شود.
یکی دیگر از مواردی که در ارگانیک بودن عسل آقای زنبوردار نقش مهمی دارد محل نگهداری و استقرار زنبورستان می باشد: استقرار زنبورستان گیو در کوهستان های بکر و دست نخورده، عاری از هر گونه سرب و فلزات معلق در هوا و به دور از مزارع سمپاشی شده گواه این مهم است که عسل تولیدی “آقای زنبوردار” کاملا ارگانیک بوده و فاقد هر نوع مکمل و سم می باشد.

اتاق خبر آقای زنبوردار

0

سیستم ایمنی بدن و 5 خوراکی شگفت انگیز برای تقویت سیستم ایمنی

آیا از ارتش بزرگی که در بدن خود دارید، با خبرید؟ البته که با خبرید. مخصوصا بعد از پشت‌سر گذاشتن…